مقیاس وب کوال webqual

دانلود پرسشنامه وب کوال

فایل ورد پرسشنامه وب کوال

هدف: سنجش کیفیت خدمات وب سایت‌های اینترنتی

ابعاد: رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت، عملکرد وب سایت

تعداد سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه استاندارد


تعریف مفهومی مقیاس وب کوال : کیفیت خدمات وب سایت

تعریف مفهومی مقیاس وب‌کوال : مقیاس وب کوال ابزاری برای ارزیابی عملکرد کیفیت خدمات الکترونیک می‌باشد. این مقیاس در واقع بسط مقیاس سنجش کیفیت خدمات موسوم به سروکوال در عرصه تجارت الکترونیک است.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر مقیاس وب‌کوال بر مبنای چهار شکاف اطلاعاتی، طراحی، امنیتی و رضایت توسعه یافته است.

شکاف اطلاعاتی: شکاف اطلاعاتی به تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وب سایت اشاره دارد.

شکاف امنیتی: در واقع میتوان امنیت وب سایت را ترکیبی از علم گرافیک، برنامه نویسی، شبکه، طراحی واسط کاربری و بسیاری موارد متنوع دیگر دانست.

شکاف ارتباطی: شکاف ارتباطی به تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از تعامل وب سایت با کاربر اشاره دارد.

شکاف رضایت: رضایت از وب سایت را می‌توان تابعی از میزان رضایت مشتری از طراحی سایت، اطلاعات یا محتویات سایت، راحتی خرید و امنیت خرید و مواردی از این قبیل در نظر گرفت.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله