این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ورزش گروهی

پرسشنامه محیط گروهی ورزش

پرسشنامه محیط گروهی ورزش

دانلود پرسشنامه محیط گروهی در ورزش دارای ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۹ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com