پرسشنامه محیط گروهی ورزش

دانلود پرسشنامه محیط گروهی ورزش دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف : بررسی وضعیت محیط گروهی در ورزش

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۹ درجه

ابعاد: انسجام تکلیف فردی، انسجام اجتماعی فردی، انسجام تکلیف گروهی، انسجام اجتماعی گروهی.

تعریف مفهومی پرسشنامه محیط گروهی ورزش

پرسشنامه محیط گروهی توسط کارن و همکاران در سال ۱۹۸۵ ساخته سده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و چهار مولفه می‌باشد و انسجام گروهی تیم‌های ورزشی را بر حسب طیف لیکرت اندازه‌گیری می‌کند. این پرسشنامه را می‌توان با پرسشنامه ورزش همگانی بانوان نیز مقایسه کرد. استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش مقوله‌های مختلف محیط گروهی در ورزش می‌تواند برای پژوهشگران مفید باشد.

بسیاری از ورزش‌ها به صورت گروهی انجام می‌شوند. در مدیریت ورزشی باید به محیط گروهی در زمینه ورزش‌هایی مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال پرداخت. برای موفقیت در چنین ورزش‌هایی روحیه کار گروهی بسیار مهم است. باید وظایف فردی و گروهی افراد مشخص شود. بازیکنان باید بدانند چه وظایفی در قبال خود و دیگر اعضای مجموعه دارند. در این صورت انتظار می‌رود رضایت بازیکنان نیز افزایش پیدا کند. پیشنهاد می‌شود موضوع گروهی بودن ورزش و محیط‌های ورزشی با دقت رصد شود تا همه از منافع آن بهره‌مند شوند.

ورزش کردن در یک گروه، برای شما تجربه‌ای را فراهم خواهد آورد، که نسبت به تمرینات تک نفره، ورزش کردن را جذاب تر خواهید دید. فعالیت‌های گروهی باعث خواهد شد نسبت به همراهانتان حس خویشاوندی پیدا کنید، چرا که همه‌تان یک چیز را دنبال می‌کنید. این حقیقت که همه‌ی شما یک فعالیت فیزیکی خاص را انتخاب کرده و به آن مشغولید، یک چیز مشترک بینتان ایجاد خواهد کرد. همین اتفاق می‌تواند مبنای دوستی‌های طولانی مدت یا برقراری پیوندی قوی‌تر با اشخاصی که می‌دانید در حال حاضر به ورزشی می‌روند باشد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله