پرسشنامه محیط گروهی ورزش

دانلود پرسشنامه محیط گروهی ورزش

فایل ورد پرسشنامه محیط گروهی ورزش

هدف : بررسی وضعیت محیط گروهی در ورزش

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۹ درجه

ابعاد: انسجام تکلیف فردی، انسجام اجتماعی فردی، انسجام تکلیف گروهی، انسجام اجتماعی گروهی.

2000 تومان – خرید

تعریف مفهومی محیط گروهی ورزش

پرسشنامه محیط گروهی توسط کارن و همکاران در سال ۱۹۸۵ ساخته سده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و چهار مولفه می باشد و انسجام گروهی تیم های ورزشی را بر حسب طیف لیکرت اندازه گیری می کند. این پرسشنامه را می‌توان با پرسشنامه ورزش همگانی بانوان نیز مقایسه کرد.

ورزش کردن در یک گروه، برای شما تجربه‌ای را فراهم خواهد آورد، که نسبت به تمرینات تک نفره، ورزش کردن را جذاب تر خواهید دید. فعالیت‌های گروهی باعث خواهد شد نسبت به همراهانتان حس خویشاوندی پیدا کنید، چرا که همه‌تان یک چیز را دنبال می‌کنید. این حقیقت که همه‌ی شما یک فعالیت فیزیکی خاص را انتخاب کرده و به آن مشغولید، یک چیز مشترک بینتان ایجاد خواهد کرد. همین اتفاق می‌تواند مبنای دوستی‌های طولانی مدت یا برقراری پیوندی قوی‌تر با اشخاصی که می‌دانید در حال حاضر به ورزشی می‌روند باشد.