پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

دانلود پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

فایل ورد پرسشنامه پرسشنامه ورزش همگانی بانوان و کیفیت زندگی بانوان

هدف : بررسی فعالیت های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشارکت در ورزش و کیفیت زندگی.

2000 تومان – خرید

تعریف مفهومی فعالیت های ورزش همگانی بانوان

به طور کلی ورزش به فعالیت‌های جسمانی که به منظور رقابت و ورزیدگی انجام می‌گیرد، اطلا‌ق می‌شود، در نتیجه در ورزش بیشتر جنبه‌های قهرمانی و حرفه‌ای فعالیت‌های جسمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. ورزش های همگانی یکی از بهترین و مهمترین مواردی است که طی آن می توان از برنامه های جمعی و مشارکت اجتماعی برای بهبود فضای جامعه بهره گرفت. بهبود روحیه جمعی و حفظ نشاط جامعه از جمله مواردی است که در سایه ورزش های همگانی تا حدود زیادی برآورده خواهد شد.

ورزش زنان شامل همه مسابقات خاص زنان چه در شکل حرفه‌ای، آماتور یا ورزش همگانی در تمام رشته‌های ورزشی می‌شود. مشارکت زنان در ورزش درقرن بیستم میلادی، به ویژه در اواخر آن افزایش چشمگیری یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات فرهنگی جامعه بود که بر برابری جنسیتی تأکید داشت. در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نورزند یا آن که ورزش ویژه‌ای برای زنان تلقی شوند یافت نگردد، اما میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد.