پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

دانلود پرسشنامه ورزش همگانی بانوان و کیفیت زندگی بانوان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشارکت در ورزش و کیفیت زندگی.

تعریف مفهومی پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

به طور کلی ورزش به فعالیت‌های جسمانی که به منظور رقابت و ورزیدگی انجام می‌گیرد، اطلا‌ق می‌شود، در نتیجه در ورزش بیشتر جنبه‌های قهرمانی و حرفه‌ای فعالیت‌های جسمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. ورزش‌های همگانی یکی از بهترین و مهمترین مواردی است که طی آن می‌توان از برنامه‌های جمعی و مشارکت اجتماعی برای بهبود فضای جامعه بهره گرفت. بهبود روحیه جمعی و حفظ نشاط جامعه از جمله مواردی است که در سایه ورزش‌های همگانی تا حدود زیادی برآورده خواهد شد.

ورزش همگانی بانوان

ورزش همگانی بانوان

ورزش بانوان در مدیریت ورزشی جایگاه ویژه‌ای دارد. باید برای زنان ایرانی که با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای روبرو هستند تمهیدات ورزشی خاصی در نظر گرفته شود. این ورزش است که اندام زنان را سلامت نگه داشته و سلامت روان را برای آنها به همراه دارد. زنان از طریق مشارکت در ورزش‌های همگانی می‌توانند توانمندی فیزیکی خود را بهبود بخشند. از این طریق بیماری، خستگی، کسالت و احساس انزوا در آنها از بین خواهد رفت. یک زن نیرومند و سالم مادری است که فرزندان وطن را پرورش بهتری خواهد داد.

ورزش زنان شامل همه مسابقات خاص زنان چه در شکل حرفه‌ای، آماتور یا ورزش همگانی در تمام رشته‌های ورزشی می‌شود. مشارکت زنان در ورزش درقرن بیستم میلادی، به ویژه در اواخر آن افزایش چشمگیری یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات فرهنگی جامعه بود که بر برابری جنسیتی تأکید داشت. در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نورزند یا آن که ورزش ویژه‌ای برای زنان تلقی شوند یافت نگردد، اما میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله