این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ویدیوی آموزش PLS

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ

بلایندفولدینگ

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ در نرم‌افزار Smart PLS برای محاسبه شاخص q2 یا شاخص استون-گیزر برای بررسی میزان برازش درونی مدل حداقل مجذوزات جزیی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com