این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ویکور فازی

تکنیک ویکور فازی

ویکور فازی (FVIKOR)

ویکور فازی (FVIKOR) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر منطق فازی برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس میزان سودمندی و زیان آنها است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com