این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پاراسورامان

اصل مقالات پاراسورامان

پارسو پاراسورامان

دکتر پارسو پاراسورامان (Parsu Parasuraman) یکی از مشهورترین چهره‌های بازاریابی بویژه در زمینه کیفیت خدمات است که مقیاس سروکوال را توسعه داد.

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال (SERVQUAL) ابزاری چندبعدی است که برای سنجش انتظارات و ادراک‌های مشتریان از خدمت دریافت شده از شرکت طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com