این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پاراسورامان

اصل مقالات پاراسورامان

پارسو پاراسورامان

دانلود اصل مقالات مقیاس سروکوال نوشته پارسو پاراسورامان، زیتامل و بری برای تعیین شکاف‌های کیفیت در سازمان‌های خدماتی مانند بانک و بیمه

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال (SERVQUAL) ابزاری چندبعدی است که برای سنجش انتظارات و ادارک‌های مشتریان از خدمت دریافت شده از شرکت طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com