این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و استوارت شامل سرمایه‌های انسانی، ساختاری و رابطه‌ای دارای روایی، پایایی، شیوه تفسیر و منبع استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com