پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی، عملیاتی و منبع استاندارد

  • پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (۳ عامل و ۲۳ گویه)
  • پرسشنامه سرمایه فکری استوارت (۳ عامل و ۴۲ گویه)

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی

دانلود هر دو پرسشنامه به صورت همزمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سرمایه فکری

تعریف مفهومی: ارزش دانش کارکنان سازمان، آموزش‌های تجاری و هر اطلاعات اختصاصی که نوعی مزیت رقابتی ایجاد کند، سرمایه فکری گفته می‌شود. سرمایه فکری به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود و به شکل گسترده‌ای به شرکت برای بدست آوردن مشتری‌های جدید، ایجاد محصولاتی تو یا بهبود کسب‌وکار کمک می‌کند. سرمایه فکری شرکت مجموعه‌ای از دانش، تجربه، اختراع، نوآوری، سهم بازار و جوامع بوده که ممکن است بر شرکت تأثیر بگذارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سازه سرمایه فکری از سه عامل اصلی سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی (مشتری) استفاده می‌شود. براساس مقیاس استوارت از ۴۲ گویه برای سنجش این سازه استفاده می‌شود. براساس مقیاس بونتیس نیز ۲۳ گویه برای سنجش این سازه در نظر گرفته شده است. برای امتیازدهی به هر یک از گویه‌های پرسشنامه از طیف لیکرت ۵ درجه استفاده می‌شود. نمره نهایی هر عامل نیز براساس میانگین امتیاز سوالات هر عامل محاسبه می‌شود.

مقایسه پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و استوارت

استوارات به سال ۱۹۷۷ نخستین بار مقیاسی برای سنجش سرمایه فکری در سازمان ارائه کرد. بونتیس نیز به سال ۱۹۹۸ مطالعه‌ای با عنوان طراحی مقیاسی برای سنجش سرمایه فکری انجام داد. هر دو پژوهشگر از سه عامل برای سنجش سرمایه فکری در سازمان استفاده کردند. این سه عامل مطابق شکل زیر شامل سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی است.

ابعاد سرمایه فکری

ابعاد سرمایه فکری سازمان

در مطالعات داخلی از پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس بیشتر استفاده می‌شود. پژوهشگران ایرانی بیشتر مقیاس بونتیس را ملاک مطالعات خود قرار می‌دهند. این طبیعی است زیرا مطالعه بونتیس به صورت یک مقاله منتشر شده و دسترسی به آن ساده‌تر است. در مقابل استوارات کتابی با عنوان «سرمایه فکری: ثروت جدید سازمانی» منتشر کرده که دسترسی به آن برای پژوهشگران ایرانی دشوار است. در مجموع باید گفت تفاوتی میان این دو مقیاس وجود ندارد و هر دو یک هدف واحد را دنبال می‌کنند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله