این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر با طیف لیکرت ۵ درجه برای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها از پایگاه پارس مدیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com