این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه هوش تجاری

پرسشنامه هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)

پرسشنامه هوش تجاری

دانلود پرسشنامه هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com