پرسشنامه هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)

دانلود پرسشنامه هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

 • پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های هوش تجاری در سازمان: ۷ عامل و ۲۸ گویه
 • پرسشنامه هوش تجاری پروویچ: ۶ عامل و ۳۰ گویه
 • فرم کوتاه مقیاس سنجش هوش تجاری: ۸ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پیوست: پرسشنامه اثربخشی هوش تجاری شامل ۱۰ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی هوشمندی کسب‌وکار

هوشمندی کسب‌وکار یا هوش تجاری (Business Intelligence) مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارها است که داده‌های خام را با هدف تحلیل تجاری به اطلاعات معنادار و مفید تبدیل میکند. فناوری‌های هوش تجاری یا BI این قابلیت را دارند که مقدار زیادی از داده‌های ساختارنایافته را بررسی کنند تا به تشخیص، توسعه و ایجاد فرصت‌های تجاری کمک کنند. هدف هوش تجاری این است که به تفسیر این داده‌ها کمک نماید. شناختن فرصت‌های جدید و استقرار استراتژی موثر مبتنی بر این شناخت می‌تواند مزیت رقابتی و ثبات بلندمدتی را برای شرکت‌ها ایجاد نماید.

هوش تجاری (BI) شامل مجموعه‌ای از ابزارها، برنامه‌های کاربردی و متدولوژی‌ها است که با جمع آوری داده‌ها از منابع  درون سازمانی و  برون سازمانی، داده‌ها را برای تجزیه و تحلیل آماده می‌کند، امکان اجرای پرس و جو (کوئری) را مهیا می‌سازد، گزارشات و داشبوردها را ایجاد می‌کند به نحوی که این گزارشات در اختیار تصمیم گیران و همین طور کارکنان BPMS  قرار گیرد. هوش تجاری (BI) یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که برسازمان مؤثر است. هوشمندی کسب‌وکار مجموعه تواناییها، تکنولوژی‌ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب‌وکار کمک می‌نماید. ابزارهای هوش تجاری، دیدگاه‌هایی از شرایط گذشته، حال و آینده را در اختیار افراد قرار می‌دهند.

درباره پرسشنامه هوش تجاری

در پرسشنامه شماره یک برای سنجش هوشمندی کسب‌وکار از  دو سازه اصلی استفاده گردید که عبارتند از:

 • عوامل فنی
 • عوامل غیرفنی (مدیریتی)

عوامل فنی خود شامل دو سازه فرعی هستند که عبارتند از:

 • بستر سخت‌افزاری مناسب
 • بستر نرم‌افزاری مناسب

عوامل مدیریتی نیز از ۵ سازه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

 • پشتیبانی مدیریت
 • شفاف‌سازی اطلاعات
 • فرایندهای تولید داده
 • یکپارچگی فرایندها
 • آشنایی ذی‌نفعان با فناوری اطلاعات
ابعاد پرسشنامه هوش تجاری

ابعاد پرسشنامه هوش تجاری

برای سنجش هر یک از سازه‌ها نیز در مجموع از ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه استفاده گردید.

ابعاد: بعدی فنی هوش تجاری (بلوغ سخت‌افزار و نرم‌افزاری هوش تجاری) بعد غیرفنی یا مدیریتی (پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از پروژه، میزان آشنائی مدیران و ذی‌نفعان با فناوری اطلاعات و وجود استانداردهایی در سازمان جهت یکپارچگی فرآیندها)

پرسشنامه هوش تجاری پروویچ

پروویچ و همکاران (۲۰۱۲) نیز مقیاسی برای سنجش هوشمندی کسب‌وکار طراحی کردند. این مقیاس از شش بعد یکپارچگی داده‌ها، قابلیت‌های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب‌و‌کار و فرهنگ تصمیم‌گیری تحلیلی ایجاد تشکیل شده است. همچنین شامل ۳۰ پرسش با طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد.

 • یکپارچگی داده‌ها
 • قابلیت‌های تحلیلی
 • کیفیت محتوای اطلاعاتی
 • کیفیت دسترسی به اطلاعات
 • استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب‌و‌کار
 • فرهنگ تصمیم‌گیری تحلیلی

در نهایت پرسشنامه اثربخشی هوش تجاری شامل ابعاد: عملکرد سیستم، قدرت سرویس دهی و یکپارچه سازی، برآورد نیاز سازمان، برآورد نیاز کاربران است. این مقیاس مشتمل بر ۱۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه می‌باشد. از این مقیاس برای نگارش پایان‌نامه هوش تجاری استفاده می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله