این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه ahp

پرسشنامه خبره AHP

پرسشنامه AHP (مقایسه زوجی)

پرسشنامه AHP ابزاری برای مقایسه زوجی عناصر موجود در یک خوشه است که معمولاً با استفاده از طیف نُه درجه ساعتی تنظیم می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com