این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه bsc

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن BSC برای پایان‌نامه مدیریت همراه با روایی و پایایی و به صورت استاندارد با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com