پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (BSC) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشتری، مالی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری

پیوست: فرم بلند پرسشنامه  شامل ۱۰۰ گویه برای مطالعه بیشتر

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن برای هتلداری

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن برای بانکداری

درباره پرسشنامه کارت امتیازی متوازن BSC

کارت امتیازی متوازن یا Balanced Scorecard Measures, BSC با مطالعه کاپلان و نورتون به سال ۱۹۹۰ ابداع شد. این ابزار امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده نه تنها یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بلکه یک سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می‌باشدکه در دهه نود معرفی شد.

ابعاد کارت امتیازی متوازن

ابعاد کارت امتیازی متوازن

از وقتیکه که BSC معرفی شده است، خیلی از شرکت‌ها آن را بعنوان یک زیر بنا برای سیستم مدیریت استراتژیک پذیرفته‌اند. برای استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه‌های متنوعی وجود دارند. همه مقیاس‌های موجود براساس چهار بعد اصلی BSC شامل شاخص‌های مالی، مشتری، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری طراحی شده‌اند. این پرسشنامه‌ها توسط شرکت پارس مدیر تهیه شده است و روائی و پایائی آنها قبلا در پروژه‌های مختلف مورد سنجش قرار گرفته شده است.

فصل دو و ادبیات پژوهش و مبانی نظری کارت امتیازی متوازن

یک نمونه  فصل دوم شامل مبانی نظری، ادبیات پژوهش کامل و پیشینه پژوهش داخلی و خارجی در زمینه کارت امتیازی BSC تهیه شده است. مبانی نظری کارت امتیازی متوازن به صورت فایل ورد قابل ویرایش در ۴۰ صفحه تهیه شده است و فهرست منابع فارسی و لاتین دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله