مدیریت زنجیره تامین تنومند

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین تنومند

دانلود متن کامل به زبان انگلیسی و ترجمه پارسی

ترجمه چکیده مقاله زنجیره تامین تنومند

بدلیل پیشرفت‌های صورت گرفته در مدیریت فناوری اطلاعات (IT)، مدیریت لجستیک (ترابری) با تغییراتی در عصر حاضر رو به رو شده است. در این مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی لحظه به لحظه عملکرد کلی یک شبکه ترابری در یک زنجیره تامین ارائه می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان استراتژی‌های مربوط به مدیریت کانال‌هایی با عملکرد پایین را نیز شناسایی نمود. به این ترتیب می‌توان شبکه ترابری را در محیط‌های تصادفی، به شکلی به موقع مدیریت کرد و در نتیجه قدرت مدیریت زنجیره تامین افزایش می‌یابد.

عملکرد کلی شبکه ترابری تحت تاثیر عملکرد لحظه به لحظه کانال‌های مجزای ترابری است که می‌توان این عملکردها را با استفاده از فناوری‌های جدید IT مانند RFID و غیره تعیین نمود. در این روش از کارت امتیازی متوازن فازی برای نشان دادن شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده شده است. برای توصیف سناریوهای مختلف مدیریت این روش پیش‌نهادی، چند مثال عددی بیان شده است.

از واژه مدیریت زنجیره تامین برای توضیح برنامه‌ها و کنترل جریان مواد و اطلاعات در حین فعالیت‌های لجیستیکی (ترابری) نه تنها در داخل شرکت بلکه بین شرکت‌های مختلف استفاده می‌شود. امروزه مدیریت زنجیره تامین تنومند استراتژی مهمی برای کمپانی‌ها جهت رقابتی شدن در سراسر زنجیره تامین می‌باشد. با اینحال، هزینه کماکان بعنوان یک عامل مهم مطرح است. با توجه به تغییرات وسیع اقتصاد جهانی، امور ترابری زنجیره تامین هر شرکت نیز باید بسیار پویا و چندمنظوره باشد. در این مقاله مدیریت لجستیک در یک زنجیره تامین تنومند تشریح شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت لجستیک و پشتیبانی، هوش تجاری، قابلیت اتکا، کارت امتیازی متوزان فازی

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود مقاله اصل لاتین

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله