مدیریت لجستیک زنجیره تامین

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک زنجیره‌تامین مبتنی بر کارت امتیازی متوازن فازی

عنوان دقیق مقاله به فارسی: مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره‌تامین توانمند

ترجمه چکیده مقاله مدیریت لجستیک زنجیره تامین

بدلیل پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری اطلاعات (IT)، مدیریت لجستیک (ترابری) با تغییراتی در عصر حاضر رو به رو شده است. در این مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی لحظه به لحظه عملکرد کلی یک شبکه ترابری در مدیریت زنجیره تامین ارائه می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان استراتژی‌های مربوط به مدیریت کانال‌هایی با عملکرد پایین را نیز شناسایی نمود. به این ترتیب می‌توان شبکه ترابری را در محیط‌های تصادفی، به شکلی به موقع مدیریت کرد و در نتیجه قدرت مدیریت زنجیره تامین افزایش می‌یابد.

عملکرد کلی شبکه ترابری تحت تاثیر عملکرد لحظه به لحظه کانال‌های مجزای ترابری است. می‌توان این عملکردها را با استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند RFID و غیره تعیین نمود. در این روش از کارت امتیازی فازی برای نشان دادن شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده شد. برای توصیف سناریوهای مختلف مدیریت این روش پیش‌نهادی، چند مثال عددی بیان گردید. در این مقاله موضوع لجستیک و زنجیره تامین از منظر کارت امتیازی متوازن بررسی شد. لازم به توضیح است کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان و نورتون ارائه شد. این مقاله کاربرد منطق فازی در مدیریت را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت لجستیک و پشتیبانی، هوش تجاری، قابلیت اتکا، کارت امتیازی متوزان فازی

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله