این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پیاز پژوهش

روش پژوهش قیاسی و استقرایی

قیاس و استقرا

قیاس Deduction به معنای رسیدن از کل به جزء است و استقرا Induction رسیدن از جزء به کل است. این مفاهیم فلسفی در روش پژوهش، کابردی زیربنایی دارند.

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش Research Onion یک الگوی شش لایه است که فلسفه، رویکرد، استراتژی، انتخاب، بازه زمانی و روش گردآوری داده‌ها را مشخص می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com