این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کتاب زبان تخصصی

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی نوشته میرزاحسین حسینی و شهرام جنابی با ترجمه فارسی اعظم سرافرازی (راحله) انتشارات دانشگاه پیام نور کشور

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com