کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی پیام نور

نام کتاب: زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

رشته: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار (MBA)

انتشارات: دانشگاه پیام نور

نویسنده: میرزا حسن حسینی و شهرام جنابی

مترجم: اعظم سرافرازی

مقطع: کارشناسی ارشد فراگیر و سراسری پیام نور

نوع فایل: تمام متن فارسی

راهنمای دریافت: ۰۹۱۷۶۳۹۰۳۲۲

درباره کتاب زبان مدیریت بازاریابی

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی توسط میرزاحسن حسینی و شهرام جنابی نوشته شده است. این کتاب که مباحث مختلف بازاریابی را شامل می شود برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است. کتاب زبان مدیریت بازاریابی توسط انتشارات پیام نور منتشر شده است. این کتاب را راحله سرافرازی به زبان فارسی ترجمه کرده است. سرافرازی سابقه ترجمه متنون تخصصی مدیریت را از سال ۱۳۹۱ در سایت پارس مدیر دارد و ترجمه وی تضمین شده است. برای اشنایی با مفاهیم تخصصی بازاریابی می توانید کتاب زبان تخصصی بازاریابی را مطالعه کنید.