این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کتاب SPSS

کتاب آموزش کامل SPSS

ساختار کتاب SPSS

ساختار کتاب SPSS و آموزش کامل SPSS و آزمون‌های فرض آماری مربوطه هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

کتاب آموزش کامل SPSS

کتاب آموزش SPSS

دانلود کتاب و جزوه آموزش کامل و تصویری نرم افزار SPSS : کتاب آموزش کاربردی آموزش کامل SPSS نوشته آرش حبیبی نشر پایگاه پارس مدیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com