این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کوچک سازی

پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک سازی سازمان گفته می‌شود.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی بدنه دولت

کوچک سازی بدنه دولت – مقاله تعاونی نوشته حامد محمدی، هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی سازمان

کوچک سازی سازمان و اثرات آن در سازمان به نویسندگی فریدون دادرسی – امیرفرهنگ فرهنگ مهر هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com