این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کوچک سازی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک‌سازی سازمان گفته می‌شود.

کوچک سازی دولت

کوچک‌سازی دولت

کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش تصدی گری دولت در سازمان‌های بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی است که به چابکی نظام و حاکمیت و رشد اقتصاد آزاد کمک می‌کند.

کوچک سازی دولت

کوچک‌سازی سازمان

کوچک‌سازی سازمان (Corporate downsizing) فعالیتی مدیریتی برای کاهش  منابع انسانی و سرمایه با هدف اصلاح ساختاری و بهبود مدیریت عملکرد است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com