این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کوچک سازی دولت

سازمان دولتی (بخش عمومی)

سازمان دولتی (بخش عمومی)

سازمان دولتی (Public organization) به سازمانی گفته می‌شود که مالکیت آن در اختیار دولت بوده و با هدف ارائه خدمات به شهروندان اداره می‌شود.

کوچک سازی دولت

کوچک‌سازی دولت

کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش تصدی گری دولت در سازمان‌های بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی است که به چابکی نظام و حاکمیت و رشد اقتصاد آزاد کمک می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com