این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گروه مرجع

گروه فکری

گروه فکری

گروه فکری Groupthink پدیده‌ای روانشناسی و مخرب است که وقتی رخ می‌دهد که کوشش افراد یک گروه برای حفظ انسجام گروه منجر به اخذ تصمیماتی ناصحیح و غیرمنطقی شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com