این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گری دسلر

کتاب مدیریت منابع انسانی دسلر

کتاب مدیریت منابع انسانی دسلر

دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی دسلر از پارس مدیر: این کتاب توسط پارسائیان و اعرابی در نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی ترجمه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com