این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب CoCoSo

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو (CoCoSo)

کوکوسو (CoCoSo) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها با استفاده از موزون‌سازی مبتنی بر جمع و توان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com