این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب CoCoSo

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو CoCoSo یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط زاوادسکاس و همکارانش برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com