نوشته‌های دارای برچسب copras

آموزش روش کوپراس

آموزش روش کوپراس

آموزش روش کوپراس COPRAS که توسط زاواداسکاس ارائه شده است. روش COPRAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

تکنیک COPRAS

تکنیک COPRAS

شرح و تفسیر تکنیک COPRAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه راهکارهای طراحی جاده با استفاده از تکنیک COPRAS کوپراس

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com