این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب lisrel

نرم افزار لیزرل LISREL

نرم افزار لیزرل LISREL

نرم‌افزار لیزرل LISREL یک برنامه کاربردی است که برای حل مسائل مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com