این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب micmac

تحلیل میک مک

تحلیل میک‌مک (MICMAC)

تحلیل میک‌مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است که بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی در چهار قسمت طراحی کرد.

نرم‌افزار Micmac

نرم‌افزار میک‌مک (MicMac)

نرم‌افزار میک‌مک (MicMac) یک نرم‌افزار رایگان است که برای مطالعات ساختاری-تفسیری مناسب و محاسبات ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com