نرم‌افزار Micmac

نرم‌افزار میک‌مک (MicMac) یک برنامه کاربردی برای حل مسائل تحلیل ساختاری و مدلسازی ساختاری-تفسیری است. این نرم‌افزار جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است. روش استفاده از نرم‌افزار Micmac بدین گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفه‌های مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آن‌ها را در ماتریسی وارد می‌کنند. برای مثال ماتریس تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می‌شود. متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون‌ها تأثیر می‌گذارند. پس بدین ترتیب متغیرهای سطرها، تأثیرگذار و متغیرهای ستون‌ها، تأثیرپذیر هستند.

میزان ارتباط، با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می‌شود. عدد «صفر» به منزله «بدون تأثیر» است و عدد «یک» به منزله «تأثیر ضعیف» است. عدد «دو» به منزله «تأثیر متوسط» است. در نهایت عدد «سه» به منزله «تأثیر زیاد» است. اگر تعداد متغیرهای شناسایی‌شده n باشد، یک ماتریس n×n بدست می‌آید. در این ماتریس تأثیرات متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است.

این ماتریس به‌دست‌آمده را می‌توان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد. در نمودار متناظر از یک نمودار جهت تأثیرگذاری هر گروه بر دیگری توسط «پیکان‌ها» و میزان تأثیرگذاری به صورت عددی، در بالای آن پیکان، نمایش داده می‌شود. نهایتاً بر اساس توپولوژی متغیرها این نرم‌افزار قادر است به رتبه‌بندی و استخراج عوامل کلیدی اقدام کند.

محتویات: آموزش تصویری نرم‌افزار میک‌مک

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه

زبان: فارسی

نوع فایل: PDF قابل دانلود

پیوست: فایل نصب نرم‌افزار

درباره نرم‌افزار میک‌مک (MicMac)

نرم‌افزار Micmac مخفف Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification است. ترجمه فارسی این عبارت ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع به منظور طبقه بندی می‌باشد. روش میک مک توسط میشل گودت و فرانسیس بورس به سال ۱۹۸۹ ارائه شد و نرم‌افزار میک‌مک نیز توسط BUCKET طراحی و ارائه شد. در واقع تحلیل میک مک Micmac با روش مدلسازی ساختاری-تفسیری تفاوت دارد. در روش ISM ماتریس اولیه به صورت صفر و یک است اما در این روش از طیف ۰ تا ۳ استفاده می‌شود. با این وجود با کمی اغماض می‌توان از این نرم‌افزار برای تحلیل ISM استفاده کرد اما در واقع این دو مقوله متفاوت هستند.

آموزش نرم‌افزار میک‌مک (MicMac)

برای افزودن متغیرها به محیط نرم‌افزار به صورت زیر عمل کنید:

افزودن متغیرها در نرم‌افزار میک‌مک

افزودن متغیرها در نرم‌افزار میک‌مک

برای فارسی نوشتن در محیط نرم‌افزار میک‌مک به صورت زیر عمل کنید:

فارسی نوشتن در نرم‌افزار میک‌مک

فارسی نوشتن در نرم‌افزار میک‌مک

آموزش کامل نرم‌افزار Micmac به صورت فارسی آماده شده است. در این فایل آموزشی روش نصب و کار با نرم‌افزار میک‌مک (MicMac) کامل تشریح شده است. تحلیل ساختاری در اصل ابزاری برای شکل دادن به ایده هاست. با این ابزار می‌توان یک سیستم را به کمک ماتریسی که اجزای آن را به هم پیوند می‌دهد، توصیف کرد. با بررسی این پیوندها می‌توان متغیرهای لازم برای دگرگونی سیستم را مشخص کرد. این ابزار را می‌توان به تنهایی یا به عنوان بخشی از یک فعالیت پیچیده پیش‌بینی (سناریو) به کار برد.

4.5 12 رای ها
امتیازدهی به مقاله