نرم‌افزار Mactor

نام محصول: نرم‌افزار Mactor

ورژن نرم‌افزار:‌ شماره ۵

کاربرد: تحلیل ذی‌نفعان

نوع نسخه: دانشجویی

مدت استفاده: یک ماهه

شرکت سازنده: LIPTOR

دانلود نرم‌افزار مکتور Mactor

درباره نرم‌افزار Mactor

نرم‌افزار مکتور برای تحلیل بازیگران (ذی‌نفعان) استفاده می‌شود. تحلیل بازیگران  فرآیندی است که به کمک آن افراد یا گروه‌هایی را که بیشترین نفوذ و تأثیر را بر یک موضوع، مسئله، فعالیت، راهبرد یا تصمیم گیری را دارند، شناسایی می شوند. از روش های مختلف تحلیل بازیگران به طور گسترده در مدیریت، سیاست‌گذاری، بازاریابی، آینده‌پژوهی و غیره استفاده می‌شود. هریک از این بازیگران علایق، اهداف و راهبردهای مخصوص به خود را دارند که معمولا با یکدیگر ناسازگار است.

روش‌های گوناگون تحلیل بازیگران به صورتی ساختارمند در درجه نخست سیاهه یا فهرستی از بازیگران و اهداف یا راهبردهای هریک از بازیگران تدارک می‌بیند. در درجه دوم، با ارائه تصویری کلی از نیروهای درگیر در یک موضوع یا مسئله امکان مقایسه میان آنها را فراهم می‌کند. این روش در کنار تحلیل ساختاری و نرم‌افزار میک‌مک در زیرمجموعه آینده‌پژوهی قرار دارد.

در چارچوب رویکرد لاپراسپکتیو که مجموعه ای از روش‌های گوناگون آینده‌پژوهی است، یکی از روش‌های سیستمی و فراگیر، تحلیل بازیگران است. این روش مکتور نام دارد و آینده‌پژوهان پیشگام فرانسوی، مایکل گوده و فرانسیس بورس (۱۹۸۹-۱۹۹۰) آن را معرفی کردند. در این روش دو هدف اصلی دنبال می‌شود. نخست، طبقه بندی بازیگران بر مبنای تأثیر گذاری و تأثیرپذیری نسبی آنها از یکدیگر که داده‌های مربوط به آن به کمک ماتریس اثرات مستقیم بازیگران بر یکدیگر فراهم می‌شود. هدف دوم شناسایی موضع گیری هریک از بازیگران نسبت به اهداف، اولویت ها یا مسائل کلیدی است و برای رسیدن به این هدف از ماتریس دو بخشی استفاده می‌شود.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله