این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آزمون آماری مدیریت

آمار کاربردی مدیریت

آمار کاربردی مدیریت

آموزش آمار کاربردی مدیریت: خلاصه فصل اول کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته عادل آذر و منصور مومنی انتشارات سمت

آزمونهای آماری

آزمون‌های آماری

آزمون‌های آماری به روش‌های استنباطی و توصیفی و روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند که در مدیریت کاربرد بسیاری دارند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com