این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمیخته بازاریابی ترفیع

آمیخته بازاریابی ترفیع

آمیخته بازاریابی ترفیع

آمیخته بازاریابی ترفیع (Promotion) مجموعه فعالیت‌های اطلاع رسانی، ترغیب و اثرگذاری برای افزایش قصد خرید مشتریان هدف، می‌باشد.

روابط عمومی بازاریابی

روابط عمومی در بازاریابی

روابط عمومی به همراه تاریخچه، مفاهیم و اصول روابط عمومی و توضیحات تکمیلی آن، در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com