این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استراتژی های عمومی پورتر

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

دانلود رایگان کتاب استراتژی رقابتی پورتر : کتاب استراتژی‌های رقابتی در زمینه استراتژی‌های ژنریک یا عمومی به فارسی ترجمه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com