استراتژی های عمومی پورتر

دانلود پرسشنامه استراتژی های عمومی پورتر

فایل ورد پرسشنامه استراتژی های عمومی پورتر

هدف: بررسی استراتژی‌های عمومی پورتر

ابعاد: استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمرکز، عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع: اقتباس از مایکل پورتر

روایی و پایایی: دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی استراتژی های عمومی پورتر

رهبری هزینه : رهبری هزینه‌ها شرکت اقدام به تولید و عرضه محصولات استاندارد می‌کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری ( کسی که نسبت به قیمت حساسیت دارد ) کاهش می‌یابد.

استراتژی تمایز : مقصود از استراتژی متمایز ساختن محصول این است که محصولات و خدماتی عرضه شود که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر به فرد تلقی شوند و به مشتریانی عرضه شود که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادی نشان نمی دهند.

استراتژی تمرکز : مقصود از متمرکز کردن توجه بر محصولات و خدمات خاص این است که نیازهای گروههای کوچکی از مصرف کنندگان تامین شود.