پرسشنامه مدل الماس پورتر

دانلود پرسشنامه مدل الماس پورتر در سازمان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

ابعاد: عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده، استراتژی، ساختار و رقابت

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدل الماس پورتر

مدل الماس پورتر برای تحلیل و سنجیدن رقابت‌پذیری ملل و گروه بندی کردن، طراحی گردیده است و یک مدل استراتژی تجارت پایدار، جهت بالا بردن قدرت رقابت‌پذیری می‌باشد که با بکارگیری و اجرای درست آن نتایج مثبتی به بار خواهد آمد. مایکل پورتر در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را ارائه کرد که در آن مدل الماس‌ یا DIAMOND MODEL در رقابت‌پذیری معرفی شده است.

پورتر در این مدل رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهم کنش چهار عامل اصلی می‌داند:

  • فاکتورهای درونی
  • شرایط تقاضای داخلی
  • صنایع مرتبط و حمایت کننده
  • استراتژی، ساختار و رقابت

به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. بر اساس معیارهای به کار رفته، رویکرد الماس پورتر چند نقطه قوت دارد. وجود شرایط عاملی و صنایع پشتیبان و وابسته، توانایی بیشتری در تمرکز جغرافیایی به ویژه برای نیروی کار ماهر و تأمین‌کنندگان ایجاد می‌کند. همچنین شرایط فضای تقاضا و صنایع رقیب با گسترش شبکه‌ها و سرمایه اجتماعی قابل سنجش است.

مدل الماس‌پورتر یکی از موفق‌‌ترین مدل‌های ارائه شده در زمینه رقابت‌پذیری است. همچنین بسیاری از تحقیقات بر پایه این مدل پایه‌ریزی شده‌اند. با این وجود مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور می‌داند. از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی، به‌خصوص توسط سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و شرکت‌های چند ملیتی غفلت کرده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله