این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اسپین آف

شرکت کوچک و متوسط

شرکت کوچک و متوسط (SME)

شرکت کوچک و متوسط (SME) به کسب‌وکاری گفته می‌شود که تعداد کارکنان آن از حد مشخصی کمتر (براساس استاندارد اتحادیه اروپا ۲۵۰ نفر) باشد.

اسپین آف Spin Off

اسپین آف Spin Off

اسپین آف (Spin Off) در ادبیات سازمان و مدیریت یک فعالیت کسب‌وکار است که طی آن یک سازمان بزرگ‌تر به چند کسب‌وکار خردتر و مستقل تقسیم می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com