این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اصول بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) کوششی نظام‌مند است که برای گردآوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان و بازار هدف استفاده می‌شود.

پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه محرک‌های بازاریابی دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص و ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف و مفهوم مدیریت بازاریابی

چرخه بازاریابی

بازاریابی فرایندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار می‌کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند.

بخش بندی بازار

بخش‌بندی بازار (تقسیم بازار)

بخش‌بندی بازار (Market Segmentation) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن بازار هدف نامتجانس یک محصول یا خدمت به قسمت‌هایی متجانس تفکیک می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com