پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

فایل ورد پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

هدف : بررسی محرک‌های بازاریابی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رضایت مشتریان، کیفیت خدمات، قصد خرید، ارزش‌های مشتری‌پسند، هزینه مشتری، راحتی خرید و روابط با مشتریان


تعریف مفهومی محرک‌های بازاریابی

محرک‌های بازاریابی دربرگیرنده‌ی مجموع محرک‌هایی می‌گردد که در بطن کالاها و خدمات نهفته بوده و موجب انگیزه در مصرف‌کنندگان جهت خرید می‌شوند. به عبارتی مجموعه عواملی را محرک‌های بازاریابی گویند که از نظر (ریخت شناسی محصول) بر روی رفتار مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند و باعث شکل گرفتن تصمیم خرید او نسبت به یک کالای به خصوص می‌گردد. در متون بازاریابی به محرک‌های بازاریابی، عوامل آمیزه بازاریابی نیز گفته می‌شود که شامل مجموعه‌ای از عوامل و ابزارهای قابل کنترل بازاریابی شرکت می‌باشند که شرکت با ترکیب آنها سعی می‌کند تا پاسخ گوی بازارهای هدف باشد.

انگیزه نیاز ماندگاری است که در مصرف‌کننده اهداف بلندمدتی را ایجاد و تقویت می‌کند و نقشی جدی در رفتار مصرف‌کننده دارد. برای درک انگیزه مصرف‌کننده باید بدانید که او به طور کلی چطور ترغیب می‌شود. این کار ممکن است پیچیده به نظر برسد، پس باید فرآیندها را ساده کنیم.

همچنین باید محرک‌های اصلی را به درستی بشناسیم. انگیزه می‌تواند گرسنگی، جنسیت، کنجکاوی، امنیت، قدرت و.. . باشد و با محرک هایی آغاز می‌شود که باعث شناخت نیاز می‌شوند. محرک‌های مصرف شامل وضعیت، پذیرش اجتماعی، امنیت یا فردیت هستند. این محرک‌ها و محرک هایی نظیر آنها ناخودآگاهند و می‌توانند با پیام بازاریابی شما برانگیخته یا تقویت شوند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله