پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه محرک‌های بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رضایت مشتریان، کیفیت خدمات، قصد خرید، ارزش‌های مشتری‌پسند، هزینه مشتری، راحتی خرید و روابط با مشتریان

تعریف مفهومی پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

محرک‌های بازاریابی دربرگیرنده‌ی مجموع محرک‌هایی می‌گردد که در بطن کالاها و خدمات نهفته بوده و موجب انگیزه در مصرف‌کنندگان جهت خرید می‌شوند. به عبارتی مجموعه عواملی را محرک‌های بازاریابی گویند که از نظر (ریخت شناسی محصول) بر روی رفتار مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند و باعث شکل گرفتن تصمیم خرید او نسبت به یک کالای به خصوص می‌گردد. در متون بازاریابی به محرک‌های بازاریابی، عوامل آمیزه بازاریابی نیز گفته می‌شود که شامل مجموعه‌ای از عوامل و ابزارهای قابل کنترل بازاریابی شرکت می‌باشند که شرکت با ترکیب آنها سعی می‌کند تا پاسخ گوی بازارهای هدف باشد.

انگیزه نیاز ماندگاری است که در مصرف‌کننده اهداف بلندمدتی را ایجاد و تقویت می‌کند و نقشی جدی در رفتار مصرف‌کننده دارد. برای درک انگیزه مصرف‌کننده باید بدانید که او به طور کلی چطور ترغیب می‌شود. این کار ممکن است پیچیده به نظر برسد، پس باید فرآیندها را ساده کنیم.

همچنین باید محرک‌های اصلی را به درستی بشناسیم. انگیزه می‌تواند گرسنگی، جنسیت، کنجکاوی، امنیت، قدرت و.. . باشد و با محرک هایی آغاز می‌شود که باعث شناخت نیاز می‌شوند. محرک‌های مصرف شامل وضعیت، پذیرش اجتماعی، امنیت یا فردیت هستند. این محرک‌ها و محرک هایی نظیر آنها ناخودآگاهند و می‌توانند با پیام بازاریابی شما برانگیخته یا تقویت شوند.

اگر بدانید موقعیت های خاص چگونه بر انگیزه های خاصی در مشتریان تاثیر می گذارند، با برتری وارد موقعیت فروش می‌شوید. انگیزه و احساس، نیروهای انرژی دهنده‌ای در مصرف‌کننده هستند که رفتارهای خاصی را برمی انگیزند و توانایی هدفمندسازی و هدایت این رفتارها را دارند. شناخت مولفه‌های نیاز رفتار مصرف کننده می‌تواند به شما در به ظاهر آرایی محصول، فروش و تبلیغات کمک کند. اگر احساسات و انگیزه را بشناسید، ارتباط برقرار کردن مستقیم با مصرف کننده به گونه ای که او را به عمل وادار کند، ساده تر می شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله