این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

دانلود پرسشنامه اقتصاد مقاومتی دارای روایی و پایایی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد دارای ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

الگوی مصرف پایدار

الگوی مصرف پایدار

الگوی مصرف پایدار سازوکاری نظام‌مند برای تغییر رفتار افراد به عنوان مصرف‌کننده با در نظرگیری عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com