پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

دانلود پرسشنامه اقتصاد مقاومتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

توضیح: نسخه اولیه دارای ۸۰ سوال و نسخه نهایی دارای ۳۱ سوال

ابعاد: اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل مدیر، توانمندی‌های مدیر، رویکرد مشارکتی اقدام و عمل کارکنان، مهارت‌ها و  شایستگی های  مدیر، نیمرخ سازمانی و دوره عمر شرکت

درباره پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی ( Resilient Economy یا Resistive economy) روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. در شرایطی که صادرات و واردات هیچ‌کدام برای آن کشور مجاز نمی‌باشد. معمولاً دولت‌های رانتیر که به‌لحاظ سیاسی فاقد دموکراسی یا دارای دموکراسی‌های ضعیف، و از نظر اقتصادی، دارای اقتصادی وابسته و تک‌محصولی هستند، پس از مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدید به تحریم، به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی حرکت می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. برای اشتغال‌آفرینی و تولید دانش‌بنیان باید مقاومت در عرصه اقتصادی را پیشه کنید.

در اقتصاد مقاومتی، مولدیت و تکیه اساسی بر روی توان و پتانسیل داخلی و ملی کشور است که به این امر درون زایی می‌گویند و به لحاظ فکر، خلاقیت و نهاده‌های مولد از درون ملت می‌جوشد. اما درون گرا نیست؛ بلکه برون گراست. که به این توازن هوشمند باید توجه کرد و در الگو به کار برد. بنابراین عزیزانم پرسشنامه اقتصاد مقاومتی را دانلود کنید.

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله