این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اقدام پژوهی

سیاست پژوهی

سیاست پژوهی

واژه سیاست پژوهی هم به فرآیندی ماهرانه و هم به یک نتیجه اطلاق می‌شود و مستلزم استفاده از شواهد برای فهمیدن پیشایندها و پیامدهای مساله است.

اقدام پژوهی (نظریه پژوهش عمل)

اقدام پژوهی (نظریه پژوهش عمل)

نظریه پژوهش عمل (اقدام پژوهی) یک روش تحقیق علمی است که می‌تواند موقعیت‌های نامعین ملموس مربوط به اقدامات و عملیات را مشخص کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com