این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انسف

استراتژی آنسوف

استراتژی آنسوف (ماتریس محصول-بازار)

بحث استراتژی ایگور انسف به عنوان فردی که اولین بار استراتژی را به صورت ابزاری برای شرکت‌ها جهت موفقیت در امر برنامه‌ریزی معرفی کرد، اهمیت بالایی دارد.

ایگور آنسوف

ایگور آنسوف

ایگور آنسوف استاد مدیریت استراتژیک است. او ماتریس محصول و بازار را ارائه کرد که در مدیریت و استراتژی‌های بازاریابی استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com