این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی (Email Marketing) به شیوه‌هایی گفته می‌شود که از طریق ایمیل برای جذب ترافیک و بازدید کننده به کار گرفته می‌شود.

بازاریابی قطره ای

بازاریابی قطره‌ای

بازاریابی قطره‌ای (Drip marketing) یک استراتژی ارتباطی است که پیام‌های از پیش نوشته شده‌ای را به صورت آرام و مداوم برای مشتریان ارسال می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com