این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی موبایل

تجارت سیار

تجارت سیار (MCommerce)

تجارت سیار (Mobile commerce) به خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق تجهیزات بی‌سیم و اینترنت مانند تبلت و تلفن هوشمند گفته می‌شود.

پرسشنامه بازاریابی موبایلی

پرسشنامه بازاریابی موبایلی

پرسشنامه بازاریابی موبایلی (موبایل مارکتینگ) به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر شامل ابعاد و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com