این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی ویدیویی

پرسشنامه بازاریابی سینمایی

پرسشنامه بازاریابی سینمایی و فیلم film

دانلود پرسشنامه بازاریابی سینمایی و فیلم براساس ۵ بعد عوامل فنی، محتوایی، فرایندی، مدیریت پیام و عوامل اجتماعی به همراه روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر

پرسشنامه بازاریابی ویدیویی

بازاریابی ویدیویی

بازاریابی ویدیویی Video Marketing به استفاده از ویدیو و مولتی‌مدیا برای ترفیع و فروش محصولات و خدمات در بسیار بازاریابی دیجیتال است.

پرسشنامه بازاریابی ویدیویی

پرسشنامه بازاریابی ویدیویی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویدیویی (ویدئو مارکتینگ) همراه با روایی و پایایی دارای منبع شناسی استاندارد و معتبر و ده گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com