این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی چندکاناله

کانال توزیع چندگانه

کانال توزیع چندگانه

کانال توزیع چندگانه Multichannel distribution به استفاده از دو یا چندین کانال فروش و بازاریابی برای ارتباط شرکت با مشتریان گفته می‌شود.

بازاریابی چندکاناله

بازاریابی چندکاناله

بازاریابی چندکاناله (Multichannel marketing) بکارگیری همزمان شیوه‌ها و ابزارهای ترفیعی و توزیعی در راستای نیل به هدف‌های کسب‌وکار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com