این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازنمونه‌گیری

بازنمونه‌گیری

بازنمونه‌گیری (Re-sampling)

بازنمونه‌گیری (Re-sampling) روشی آماری است که در آن برای کاهش اریبی برآورد از میان نمونه‌های موجود تعدادی نمونه جدید انتخاشب می‌شود تا خطای تخمین کاهش یابد.

روش جک نایف Jackknife

جک نایف

جک نایف (Jackknife) در لغت به معنای چاقوی چندکاره و در آمار روشی برای نمونه‌گیری مجدد است بویژه وقتی واریانس و اریبی تخمین بالا باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com