این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازی پردازی

لذت ادراک شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید Perceived enjoyment به احساسی درونی اشاره می‌کند که فرد پس از خریداری یا مصرف محصول یا خدمت آن را لذت‌بخش ادراک می‌کند. این لذت صرفاً یک احساس درونی است و همیشه از ارزش ابزاری محصول یا خدمت نیز ناشی نمی‌شود.

پرسشنامه بازی پردازی

پرسشنامه بازی پردازی

دانلود پرسشنامه بازی پردازی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازی پردازی

بازی پردازی

بازی‌پردازی دانش استفاده از تفکر مبتنی بر طراحی بازی و استفاده از مکانیزم‌ها، تکنیک‌ها و المان‌های بازی در بسترهای دیگر (غیر از بازی) برای ایجاد شادی و افزایش اشتیاق کاربران در آن بسترها، حل مسائل، بهبود فرآیندها و برانگیختن و جذب مخاطب.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com