پرسشنامه بازی پردازی

دانلود پرسشنامه بازی پردازی

فایل ورد پرسشنامه بازی پردازی

هدف : بررسی بازی‌کاری

ابعاد : سهولت استفاده، سودمندی، لذت استفاده، بازی کاری، درک اجتماعی و قصد استفاده

تعداد سوالات : ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد


تعریف مفهومی بازی پردازی

بازی پردازی دانش استفاده از تفکر مبتنی بر طراحی بازی و استفاده از مکانیزم‌ها، تکنیک‌ها و المان‌های بازی در بسترهای دیگر (غیر از بازی) برای ایجاد شادی و افزایش اشتیاق کاربران در آن بسترها، حل مسائل، بهبود فرآیندها و برانگیختن و جذب مخاطب. به زبان ساده تر درواقع بازی‌پردازی توانایی به کارگیری المان‌های بازی و تفکر بازیسازی در بسترهایی جز بازی است. بازی‌پردازی، با تکیه بر ایجاد سرگرمی و با بهره‌گیری از تکنیک‌ها و المان‌های بازی ها، برای اهدافی به جز بازی مثل ایجاد انگیزه برای کاربران یا برای اینکه رفتارهایی که مدنظر است را انجام دهند یا تشویق کاربران برای مشارکت بیشتر استفاده می‌شود.

پرسشنامه بازی پردازی مبتنی بر مدل پذیرش فناوری طراحی شده است و لذت ادراک‌شده و حضور اجتماعی فناوری دو مولفه جدیدی است که به متغیرهای سنتی سودمندی ادراک‌شده و سهولت استفاده اضافه شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله